dijous, 24 de novembre de 2016

Un home de veritat creu en la igualtat entre hòmens o dones