dilluns, 6 de setembre de 2010

Benvinguts

M'agradaria que aquest Bloc fóra un lloc de relació amb vosaltres, amb els meus alumnes sobre qüestions relacionades amb l'ensenyament, i especialment amb els temes que estem tractant o que hem tractat a classe. Heu de saber que podeu fer propostes, comentaris i plantejar dubtes, que intentaré contestar sempre i que en qualsevol cas jo sóc qui decidix quins comentaris es publiquen i quins no, o siga que per a fer-los s'heu d'identificar clarament, i heu de plantejar coses amb trellat. Dividiré els comentaris per categories segons les referències siguen a una assignatura o a un altra de les que tinc enguany. Espere que aquest sistema de comunicació us ajude, jo per la meua part intentaré que tinga èxit i que perdure en el temps, si la cosa funciona malament almenys ho hauré intentat.