dimecres, 22 de febrer de 2012

MANIFEST DE PROFESSORS DE L'IES BIAR CONTRA L'ACTUACIÓ POLICIAL DELS DARRERS DIES A VALÈNCIA.

AQUEST MANIFEST HA ESTAT RECOLZAT PER GRAN PART DELS PROFESSORS DEL CLAUSTRE DE L'IES BIAR(ALACANT), VORA 30, I HA ESTAT ENVIAT A LA DIRECTORA DE L'IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA.Biar a 22 de febrer de 2012.

Davant els esdeveniments que han tingut lloc els darrers dies a la ciutat de València en què accions pacífiques de protesta contra les retallades sense precedents dels serveis públics han estat intolerablement reprimides per la policia, els sota-signats, membres dels claustre de professors i professores de l'IES Biar,

MANIFESTEN:
la seua SOLIDARITAT amb els professors, alumnes i famílies que han patit la violència i que formen part de la comunitat educativa de l'IES Lluís Vives de València i exigixen la posada en llibertat dels detinguts. De la mateixa manera volen CONDEMNAR de la forma més absoluta totes les expressions de violència, i especialment, aquella violència que pretén coaccionar el dret fonamental a la lliure expressió, i condicionar en el futur les legítimes manifestacions de rebuig cap a la política duta a terme en els darrers anys pels governs valencians. Mesures que han conduït al deteriorament intencionat i planificat dels serveis públics bàsics, especialment de l'ensenyament, de la sanitat i dels serveis socials, que ara es vol culminar amb més retallades, precarització laboral i privatitzacions,
per tot això signen aquest manifest: