dijous, 19 de març de 2015

Aquest video exemplifica clarament l'estupidesa del racisme.